Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| successor = <font color="blue">[[Thành Hiếu Chiêu hoàng hậu|Nhân Tông Trương hoàng hậu]]</font>
| spouse = [[Minh Thành Tổ]]<br>Vĩnh Lạc hoàng đế
| issue = [[Minh Nhân Tông]] Chu Cao Sí<br/>Hán vương [[Chu Cao Hú]]<br/>Triệu vương [[Chu Cao Toại]]<br/>[[Vĩnh An công chúa]]<br/>[[Vĩnh Bình công chúa]]<br/>[[An Thành công chúa]]<br/>[[Hàm Ninh công chúa]]
 
| full name =
| posthumous name = <font color = "grey">Nhân Hiếu Từ Ý Thành Minh Trang Hiến Phối Thiên Tề Thánh Văn hoàng hậu</font><br/>(仁孝慈懿誠明庄獻配天齊聖文皇后)
Người dùng vô danh