Khác biệt giữa các bản “Catharina-Amalia, Công chúa xứ Orange”

Ok
(Ok)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Ok)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image = Catharina-Amalia, Princess of Orange.jpg
|alt = Photo of Catharina-Amalia
|caption = Công chúa xứ Orange ngày 30 tháng 4 năm 20032013
|full name = Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria
|house = [[Nhà Orange-Nassau]]
Người dùng vô danh