Khác biệt giữa các bản “Sông Đuống”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{otheruses|Đuống}}
'''Sông Đuống''', [[tên chữ (địa danh)|tên chữ]] gọi là '''sông LongGia''' hay '''Thiên Đức Giang''', là một con [[sông]] dài 68 km, nối [[sông Hồng]] với [[sông Thái Bình]]. Sông Đuống là chi lưu của sông Hồng, nhưng là phụ lưu của sông Thái Bình.
{{Geobox|Sông
<!-- *** Name section *** -->
|name = Sông Đuống
|native_name =
|other_name = Sông Long Gia
|other_name1 =
<!-- *** Image *** --->
|image = Duong River from Phu Dong Bridge.JPG
|image_caption = Sông Đuống mùa hè năm 2008 nhìn từ trên cầu Phù Đổng.
|country_flag = 1
|country = Việt Nam
|country1 =
|state_type=Tỉnh, thành
|state = Hà Nội
|state1 = Bắc Ninh
|state2 =
|state_flag =
|city =
|city1 =
<!-- *** Geography *** -->
|length = 68
|watershed =
|discharge_location = Thượng Cát
|discharge_average = 880
|discharge_max = 9000
|discharge_min =
|discharge_note =
|discharge1_location =
|discharge1_average =
|discharge1_max =
|discharge1_min =
|discharge1_note =
<!-- *** Source *** -->
|source_name = ngã ba Cửa Dâu
|source_location = Xuân Canh
|source_district = Đông Anh
|source_region =
|source_state = Hà Nội
|source_country = Việt Nam
|source_lat_d = 21
|source_lat_m = 4
|source_lat_s = 51
|source_lat_NS = N
|source_long_d = 105
|source_long_m = 50
|source_long_s = 41
|source_long_EW = E
|source_elevation =
|source_length =
|source_note =
| source1_name =
| source1_location =
| source1_district =
| source1_region =
| source1_state =
| source1_country =
| source1_lat_d =
| source1_lat_m =
| source1_lat_s =
| source1_lat_NS =
| source1_long_d =
| source1_long_m =
| source1_long_s =
| source1_long_EW =
| source_coordinates_note =
| source1_elevation =
| source_elevation_note =
| source1_length =
| source_confluence_location =
| source_confluence_district =
| source_confluence_region =
| source_confluence_state =
| source_confluence_country =
| source_confluence_lat_d =
| source_confluence_lat_m =
| source_confluence_lat_s =
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d =
| source_confluence_long_m =
| source_confluence_long_s =
| source_confluence_long_EW =
| source_confluence_coordinates_note =
| source_confluence_elevation =
| source_confluence_elevation_note =
<!-- *** Mouth *** -->
|mouth_name = ngã ba Mỹ Lộc
|mouth_location = Trung Kênh
|mouth_district = Lương Tài
|mouth_region =
|mouth_district1 =
|mouth_region1 =
|mouth_state = Bắc Ninh
|mouth_state1 =
|mouth_country = Việt Nam
|mouth_lat_d = 21
|mouth_lat_m = 3
|mouth_lat_s = 21
|mouth_lat_NS = N
|mouth_long_d = 106
|mouth_long_m = 18
|mouth_long_s = 16
|mouth_long_EW = E
|mouth_elevation =
<!-- *** Tributaries *** -->
|tributary_left =
|tributary_left1 =
|tributary_left2 =
|tributary_left3 =
|tributary_right =
|tributary_right1 =
|tributary_right2 =
<!-- *** Free fields *** -->
|free_name =
|free_value =
<!-- *** Map section *** -->
|map =
|map_size = <!--300-->
|map_caption =
}}
'''Sông Đuống''', [[tên chữ (địa danh)|tên chữ]] gọi là '''sông Thiên Đức''' hay '''Thiên Đức Giang''', là một con [[sông]] dài 68&nbsp;km, nối [[sông Hồng]] với [[sông Thái Bình]]. Sông Đuống là chi lưu của sông Hồng, nhưng là phụ lưu của sông Thái Bình.
 
== Dòng chảy ==
Người dùng vô danh