Khác biệt giữa các bản “Lâm Quang Thơ”

không có tóm lược sửa đổi
Tháng 4 năm 1955, ông được thăng cấp [[Đại úy]] giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thám thính. Tháng 9 cùng năm, ông được cử làm Chỉ huy trưởng đầu tiên Trung đoàn 4 Kỵ binh Thiết giáp,<ref>Trung đoàn 4 Thiết giáp được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1955 tại Đà Nẵng gồm Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 10 và thành phần của Trung đoàn 3 Thám thính đã giải tán.</ref> đồn trú tại Huế. Một tháng sau đó, từ Quân đội Quốc gia, ông chuyến sang phục vụ cơ cấu mới là Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Hai tháng sau, đầu năm 1956, ông được lệnh bàn giao Trung đoàn 4 lại cho Đại úy [[Huỳnh Ngọc Diệp (Đại tá, Bộ binh VNCH)|Huỳnh Ngọc Diệp]].<ref>Đại uý Huỳnh Ngọc Diệp tốt nghiệp khóa 1 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, sau cùng là Đại tá biệt phái qua Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phụ tá Tổng trưởng.<br>''Trong Quân lực VNCH có hai sĩ quan cùng mang họ và tên Huỳnh Ngọc Diệp. Người thứ nhất là Đại tá Bộ binh, sinh năm 1930, tốt nghiệp Sĩ quan Thủ Đức, sau cùng là Phụ tá Tổng trưởng Nội vụ, người thứ hai là Đại tá Thiết giáp, sinh năm 1928, tốt nghiệp Võ bị Đà Lạt, sau cùng là Tỉnh trưởng Phong Dinh.</ref>Sau đó, ông được thăng cấp [[Thiếu tá]] và được chỉ định làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 Thiết giáp đồn trú tại Mỹ Tho, thay thế Thiếu tá [[Trần Thanh Phú (Đại tá, Quân lực VNCH)|Trần Thanh Phú]].<ref>Thiếu tá Trần Thanh Phú tốt nghiệp khóa 1 Võ bị Huế K1. Cấp bậc sau cùng là Đại tá.</ref>
 
Đầu năm 1958, được lệnh bàn giao chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 lại cho Đại úy [[Nguyễn Duy Hinh]] để về phục vụ tại Bộ chỉ huy Thiết giáp. Tháng giêng năm 1959, ông tái nhiệm chỉ huy Trung đoàn 2 thay thế Thiếu tá Nguyễn Duy Hinh được cử đi du học khóa Chỉ huy Tham mưu ở Hoa Kỳ. Đầu năm 1960, ông được kiêm nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh [[Định Tường]]. Giữa năm 1962, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tinh trưởng Định Tường lại cho Trung tá [[Trần Hoàng Quân (Đại tá, Quân lực VNCH)|Trần Hoàng Quân]].<ref>Trung tá Trần Hoàng Quân về sau tử trận được truy thăng Đại tá</ref> Đến đầu năm 1963, bàn giao Trung đoàn 2 Thiết giáp lại cho Thiếu tá [[Lý Tòng Bá]]. Đầu năm 1964, ông được cử đi du học lớp Tham mưu cao cấp (khóa 1964 - 1) thụ huấn 16 tuần tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ<ref>Học cùng lớp tham mưu cao cấp với Thiếu tá Lâm Quang Thơ còn có Thiếu tá [[Đào Duy Ân]], Trung tá [[Lâm Quang Thi]]<br>-Thiếu tá [[Thẩm Nghĩa Bôi (Đại tá, Quân lực VNCH)|Thẩm Nghĩa Bôi]] (Tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt, sau cùng là Đại tá Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Thiết giáp Trung ương).<br>-Thiếu tá [[Lê Văn Nhiêu (Đại tá, Quân lực VNCH)|Lê Văn Nhiêu]] (Sau là Đai tá Cục trưởng Phủ Đặc uỷ Tình báo Trung ương).</ref>
 
Giữa tháng 9 năm 1964, ông được thăng cấp [[Trung tá]] làm Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 5 chiến xa M.24 ở Sài Gòn thay thế Trung tá [[Dương Hiếu Nghĩa (Đại tá, Quân lực VNCH)|Dương Hiếu Nghĩa]].<ref>Trung tá Dương Hiếu Nghĩa tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt, sau cùng là Đại tá Uỷ viên trong Ban Quân sự 4 bên</ref>Tháng 11 cùng năm, ông được chỉ định kiêm nhiệm Chỉ huy trưởng trường Thiết giáp thay thế Trung tá [[Nguyễn Văn Toàn]]. Tháng 12 cuối năm, ông Chỉ huy trưởng cuộc hành quân Hùng Vương 2, tảo thanh vùng Bình Giả thuộc tỉnh Phước Tuy.