Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

Dịch chú thích sang tiếng Việt
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Dịch chú thích sang tiếng Việt)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| caption2 = {{{caption|}}}
 
| label1 = FunctionChức năng
| data1 = {{{function|}}}
 
| label2 = ManufacturerHãng sản xuất
| class2 = brand
| data2 = {{{manufacturer|}}}
 
| label3 = CountryNước ofxuất originxứ
| data3 = {{{country-origin|}}}
 
| label4 = ProjectTổng costchi phí dự án
| data4 = {{{pcost|}}}
 
| label5 = CostGiá per1 launchlần phóng
| data5 = {{#if:{{{cpl|}}}|{{{cpl}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}} {{#if:{{{cpl-year|}}}|({{{cpl-year|}}})}}}}
 
| header6 = {{#if:{{{height|}}}{{{diameter|}}}{{{width|}}}{{{mass|}}}{{{stages|}}}|Size}}
 
| label7 = HeightChiều cao
| data7 = {{#if:{{{height|}}}|{{{height}}} {{#if:{{{alt-height|}}}|({{{alt-height|}}})}}}}
 
| label8 = DiameterĐường kính
| data8 = {{#if:{{{diameter|}}}|{{{diameter}}} {{#if:{{{alt-diameter|}}}|({{{alt-diameter|}}})}}}}
 
| label9 = WidthChiều rộng
| data9 = {{#if:{{{width|}}}|{{{width}}} {{#if:{{{alt-width|}}}|({{{alt-width|}}})}}}}
 
| label10 = MassKhối lượng
| data10 = {{#if:{{{mass|}}}|{{{mass}}} {{#if:{{{alt-mass|}}}|({{{alt-mass|}}})}}}}
 
| label11 = StagesSố tầng
| data11 = {{{stages|}}}
 
{{{capacities|}}}
 
| label14 = [[PayloadTải đến (airđối andvới spacemáy craftbay)|PayloadTải]] tođến [[Low Earth orbit|LEO]]
| data14 = {{#if:{{{LEO-payload|}}}|{{{LEO-payload}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }} }}
 
| label15 = PayloadTải tođến<br />{{{payload-location}}}
| data15 = {{#if:{{both|{{{payload-location|}}}|{{{payload|}}}}}|{{{payload}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}} }}
 
| label16 = PayloadTải tođến<br />{{{payload2-location}}}
| data16 = {{#if:{{both|{{{payload2-location|}}}|{{{payload2|}}}}}|{{{payload2}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}} }}
 
| label17 = PayloadTải tođến<br />{{{payload3-location}}}
| data17 = {{#if:{{both|{{{payload3-location|}}}|{{{payload3|}}}}}|{{{payload3}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}} }}
 
| label18 = PayloadTải tođến<br />{{{payload4-location}}}
| data18 = {{#if:{{both|{{{payload4-location|}}}|{{{payload4|}}}}}|{{{payload4}}} {{#if:{{{alt-payload4|}}}|({{{alt-payload4|}}})}} }}
 
| label19 = PayloadTải tođến<br />{{{payload5-location}}}
| data19 = {{#if:{{both|{{{payload5-location|}}}|{{{payload5|}}}}}|{{{payload5}}} {{#if:{{{alt-payload5|}}}|({{{alt-payload5|}}})}} }}
 
| header20 = {{#if:{{{family|}}}{{{derivatives|}}}{{{comparable|}}}|Associated rockets}}
 
| label21 = FamilyDòng
| data21 = {{{family|}}}
 
284

lần sửa đổi