Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Pvloc93 (thảo luận): Trang của thành viên khác, vui lòng không sửa đổi. (TW)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Pvloc93 (thảo luận): Trang của thành viên khác, vui lòng không sửa đổi. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
| Tên =<big>Dương Văn Tuyên
| Lúc sinh = {{Ngày sinh và tuổi|1997|08|20}}
| Nơi ở = Lục Nam, [[Bắc Giang]]
| Nơi sinh = <big>[[Bắc Giang]]
| Học vị = [[Sinh viên]]