Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khoan”

Cuối năm 967, [[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan chống không nổi, tử trận. Hai tướng và hai bà vợ của ông tự vẫn ở Ao Nâu, cạnh gò Đồng Đậu. Tuy nhiên, theo thần tích làng Vĩnh Mỗ (huyện [[Yên Lạc]], [[Vĩnh Phúc]]) thì Nguyễn Khoan được Đinh Bộ Lĩnh tha chết và ông đã xuống tóc đi tu. Vì thế mà chùa Biện Sơn ngày nay cũng thờ đại sư Nguyễn Khoan.
 
Theo thần tích Đình Mai Phúc, Gia Thuỵ, [[Gia Lâm]], Hà Nội thì hai vị thành hoàng là 2 anh em Xuân Vinh và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh và đã từng đánh bại quân của Nguyễn Khoan. Theo thần tích đình Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận, Vụ Bản, [[Nam Định]] thì tướng [[Phạm Hạp]] chính là người đánh bại và chém chết sứ quân Nguyễn Khoan ở Tam Đái.
 
==Được dân thờ tự==