Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Marías”

|ethnic groups =
}}
'''Islas Marías''' ("Quần đảo MaryMaria") là một [[quần đảo]] (gồm bốn hòn đảo chính) thuộc chủ quyền [[México]]. Chúng nằm trong [[Thái Bình Dương]], cách bờ biển bang [[Nayarit]] chừng {{convert|100|km|mi|abbr=on}}. Đây là một phần của ''municipio'' [[San Blas, Nayarit]]. {{As of|2011}}, quần đảo vẫn là một [[thuộc địa hình sự]], với việc [[nhà từ liên bang Islas Marias]] nằm trên quần đảo.
 
Năm 2010, quần đảo được [[UNESCO]] sắp đặt làm một phần của [[khu dự trữ sinh quyển Islas Marías]].<ref name="UNESCO1">{{chú thích web|title=Designation of New Biosphere Reserves|url=http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=12785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html|date=ngày 17 tháng 6 năm 2010|accessdate=ngày 13 tháng 6 năm 2016|publisher=UNESCO}}</ref><ref name="UNESCO2">{{chú thích web|title=Islas María|url=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/latin-america-and-the-caribbean/mexico/islas-maria/|publisher=UNESCO|accessdate=ngày 13 tháng 6 năm 2016}}</ref>