Khác biệt giữa các bản “Thượng Lang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Các đơn vị hành chính ==
Huyện gồm 2 thị trấn: [[Hợp Giang, Cao Bằng|Hòa An]] (huyện lỵ), [[Nước Hai]] và 24 xã: [[Bạch Đằng, Hòa An|Bạch Đằng]], [[Bế Triều]], [[Bình Dương, Hòa An|Bình Dương]], [[Bình Long, Hòa An|Bình Long]], [[Công Trừng]],[[Chu Trinh|Châu Trinh]], [[Đại Tiến]], [[Dân Chủ, Hòa An|Dân Chủ]], [[Đức Long, Hòa An|Đức Long]], [[Đức Xuân, Hòa An|Đức Xuân]],[[Đề Thám, thành phố Cao Bằng|Đề Thám]], [[Hà Trì, Hòa An|Hà Trì]], [[Hoàng Tung]], [[Hồng Nam, Hòa An|Hồng Nam]], [[Hồng Việt, Hòa An|Hồng Việt]],[[Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng|Hưng Đạo]], [[Lê Chung, Hòa An|Lê Chung]], [[Nam Tuấn]], [[Ngũ Lão, Hòa An|Ngũ Lão]], [[Nguyễn Huệ, Hòa An|Nguyễn Huệ]], [[Quang Trung, Hòa An|Quang Trung]], [[Trưng Vương, Hòa An|Trưng Vương]], [[Trương Lương, Hòa An|Trương Lương]],[[Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng|Vĩnh Quang]]
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh