Khác biệt giữa các bản “Mục tiêu”

Trong các [[tổ chức]], quản lý mục tiêu bao gồm quá trình công nhận hoặc suy ra mục tiêu của từng thành viên trong nhóm, bỏ qua các mục tiêu không còn liên quan, xác định và giải quyết xung đột giữa các mục tiêu và ưu tiên các mục tiêu một cách nhất quán cho các hoạt động hợp tác nhóm và hiệu quả tối ưu.
 
Đối với bất kỳ [[hệ thống]] [[Commerce|thương mại]] thành công nào, nó có nghĩa là tạo ra [[lợi nhuận]] bằng cách làm cho chất lượng [[Vật phẩm|hàng hóa]] tốt nhất hoặc chất lượng [[dịch vụ]] tốt nhất có sẵn cho người dùng cuối (khách hàng) với [[chi phí]] tốt nhất có thể. Quản lý mục tiêu bao gồm:
 
* đánh giá và giải quyết các trở ngại bất hợp lý để thành công
* thường xuyên xem xét lại (kiểm tra tính nhất quán)
* kiểm tra [[Nghiên cứu khả thi|tính khả thi]]
* điều chỉnh các [[Milestone (project management)|cột mốc]] và mục tiêu chính<br />
 
[[Jens Rasmussen (human factors expert)|Jens Rasmussen]] (chuyên gia về yếu tố con người) và [[Morten Lind]] phân biệt ba loại mục tiêu cơ bản liên quan đến quản lý hệ thống công nghệ:
 
# mục tiêu sản xuất
# mục tiêu an toàn
# mục tiêu kinh tế<br />
 
Mục đích quản lý mục tiêu tổ chức  cho các mục tiêu ngắn và dài hạn của nhân viên để phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của toàn bộ tổ chức. Quản lý mục tiêu cung cấp cho các tổ chức một cơ chế để giao tiếp hiệu quả các mục tiêu của công ty và các mục tiêu chiến lược cho mỗi người trong toàn bộ tổ chức. Chìa khóa bao gồm tất cả mọi thứ bắt nguồn từ một nguồn quan trọng và cung cấp cho mỗi người một thông điệp mục tiêu tổ chức rõ ràng, nhất quán để mọi nhân viên hiểu được nỗ lực của họ góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp như thế nào.<span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AGoal&rft.genre=book&rft.isbn=9780470876411&rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DL3TnC7ZAWAsC&rft_id=info%3Aoclcnum%2F648031756&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988" id="cxmwAWI" tabindex="0">&nbsp;</span>
 
Một ví dụ về các loại mục tiêu trong [[quản trị kinh doanh]]:
* [[Lập kế hoạch chiến lược]]
* [[Phân tích SWOT]]
* [[Mục tiêu (tiểu thuyết) | '' Mục tiêu '' (tiểu thuyết)]]
* '' [[Yếu tố Jackrabbit]] ''
{{div col end}}
 
 
== Đọc thêm ==
* {{cite book|last=Mager|first=Robert Frank|title=Goal analysis: how to clarify your goals so you can actually achieve them|year=1997|origyear=1972|location=Atlanta, GA|publisher=Center for Effective Performance|edition=3rd|isbn=1879618044|oclc=37435274}}<code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;tựa đề=</code> trống hay bị thiếu ([[:en:Help:CS1 errors#citation_missing_title|trợ giúp]]) [[Thể loại:Trang có chú thích thiếu tựa đề]]
* {{Chú thích sách|isbn=9781606230299|oclc=234434698}}
 
* {{cite book|last=Mager|first=Robert Frank|title=Goal analysis: how to clarify your goals so you can actually achieve them|year=1997|origyear=1972|location=Atlanta, GA|publisher=Center for Effective Performance|edition=3rd|isbn=1879618044|oclc=37435274}}<code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;tựa đề=</code> trống hay bị thiếu ([[:en:Help:CS1 errors#citation_missing_title|trợ giúp]]) [[Thể loại:Trang có chú thích thiếu tựa đề]]
* {{Chú thích sách|isbn=9781606230299|oclc=234434698}}<code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;tựa đề=</code> trống hay bị thiếu ([[:en:Help:CS1 errors#citation_missing_title|trợ giúp]]) [[Thể loại:Trang có chú thích thiếu tựa đề]] <div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.">Cite book</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span><span data-key="title" title="The title of the book; displays in italics" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="title" style="position: relative;">The psychology of goals</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span><span data-key="publisher" title="Name of the publisher; displays after title" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="publisher" style="position: relative;">Guilford Press</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span><span data-key="year" title="Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="year" style="position: relative;">2009</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="isbn" class="cx-template-editor-param-key">ISBN</span><span data-key="isbn" title="International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="isbn" style="position: relative;">9781606230299</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">Editor last name</span><span data-key="editor-last" title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-last" style="position: relative;">Moskowitz</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">Editor first name</span><span data-key="editor-first" title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-first" style="position: relative;">Gordon B</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-link" class="cx-template-editor-param-key">Link for editor</span><span data-key="editor-link" title="Title of existing Wikipedia article about the editor" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-link" style="position: relative;">Gordon Moskowitz</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span><span data-key="location" title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="location" style="position: relative;">New York</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="oclc" class="cx-template-editor-param-key">OCLC</span><span data-key="oclc" title="Online Computer Library Center number" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="oclc" style="position: relative;">234434698</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name of second editor</span><span data-key="editor-last2" title="The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-last2" style="position: relative;">Heidi Grant Halvorson</div></div></div></div>
[[Thể loại:Quản lý]]
[[Thể loại:Động lực]]
[[Thể loại:Mục tiêu| ]]
272.399

lần sửa đổi