Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiếng Tonga”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo|colwidth=30em}}
 
== Xem thêm ==
* [[Danh sách ngôn ngữ]]
* [[Danh sách các nước theo ngôn ngữ nói]]
* C.M. Churchward, ''Tongan grammar''. ISBN 0-908717-05-9
* C.M. Churchward, ''Tongan dictionary''
* [http://www.planet-tonga.com Planet Tonga]
* [http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ton Ethnologue on Tongan]
* [http://www.omniglot.com/writing/tongan.htm Omniglot on Tongan]
* [http://www.freelang.net/online/tongan.php Basic online Tongan–English and English–Tongan dictionary]
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.omniglot.com/writing/tongan.htm Omniglot on Tongan]
*[http://www.freelang.net/online/tongan.php Basic online Tongan–English and English–Tongan dictionary]
{{sơ khai}}
 
{{DEFAULTSORT:Tonga}}
[[Thể loại:Tonga]]
[[Thể loại:NgônNhóm ngôn ngữ Polynesia]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ châutại Đại DươngTonga]]
* [[DanhThể sáchloại:Nhóm ngôn ngữ Tonga]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ động-chủ-tân]]