Khác biệt giữa các bản “Quân đoàn III (Việt Nam Cộng hòa)”

không có tóm lược sửa đổi
{|class= "wikitable"
|-
!width= "1%" |TTStt
!width= "21%" |Họ và Tên
!width= "13%" |Cấp bậc
|-
|<center> 6
|<center> [[Lê Văn Trang (Đại tá, Quân lực VNCH)|Lê Văn Trang]]<ref>Sinh năm 1934 tại Nam Định</ref><br>Võ bị Đà Lạt K10
|<center> Đại tá
|<center> Chỉ huy trưởng
|<center> Pháo binh
|-
|<center> 7
|<center> [[Nguyễn Khuyến (Đại tá, Quân lực VNCH)|Nguyễn Khuyến]]
|<center> nt
|
|-
|<center> 87
|<center> [[Trần Quốc Khang (Đại tá, Quân lực VNCH)|Trần Quốc Khang]]<ref>Sinh năm 1931 tại Nam Định</ref><br>''Võ khoa Nam Định''<ref>Trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định</ref>
|<center> nt
|
|-
|<center> 98
|<center> [[Hoàng Đình Thọ (Đại tá, Quân lực VNCH)|Hoàng Đình Thọ]]<ref>Sinh năm 1930 tại Ninh Bình</ref><br>''Võ bị Địa phương<br>Bắc Việt
|<center> nt
|<center> Trưởng phòng
|<center> Phòng 3 Tác chiến
|-
|}
 
==Pháo binh Quân đoàn==
{|class= "wikitable"
|-
!width= "1%" |Stt
!width= "22%" |Họ và Tên
!width= "13%" |Cấp bậC
!width= "16%" |Chức vụ
!width= "25%" |Đơn vị
!Chú thích
|-
|<center> 71
|<center> [[Lê Văn Trang (Đại tá, Quân lực VNCH)|Lê Văn Trang]]<ref>Sinh năm 1934 tại Nam Định</ref><br>''Võ bị Đà Lạt K10
|<center> Đại tá
|<center> Chỉ huy trưởng
|<center> Bộ Chỉ huy<br>Pháo binh Quân đoàn
|
|-
|<center> 2
|<center> [[Vũ Ngọc Thành (Đại tá, Quân lực VNCH)|Vũ Ngọc Thành]]<br>''Võ bị Đà Lạt K11
|<center> PháoTrung binh
|<center> Tiểu đoàn trưởng
|<center> Tiểu đoàn 104 Cơ động<br>(Đại bác 175 ly)
|
|-
|<center> 3
|<center> [[Lê Xước (Thiếu tá, Quân lực VNCH)|Lê Xước]]<br>''Võ khoa Thủ Đức K6
|<center> Thiếu tá
|<center> nt
|<center> Tiểu đoàn 2 Phòng không
|
|-
|<center> 4
|<center> [[Trần Duy Lượng (Trung tá, Quân lực VNCH)|Trần Duy Lượng]]
|<center> Trung tá
|<center> nt
|<center> Tiểu đoàn 46 (155 ly)
|
|-
|<center> 5
|<center> [[Hoa Hải Thọ (Trung tá, Quân lực VNCH)|Hoa Hải Thọ]]<br>''Võ bị Đà Lạt K11
|<center> nt
|<center> nt
|<center> Tiểu đoàn 61 (105 ly)
|
|-
{|class= "wikitable"
|-
!width= "1%" |TTStt
!width= "24%" |Họ và Tên
!width= "13%" |Cấp bậc
{|class= "wikitable"
|-
!width= "1%" |TTStt
!width= "20%" |Họ và tên
! width= "18%" |Cấp bậc tại nhiệm