Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

n
→‎top: clean up using AWB
n (→‎Thành tích: xóa link chết using AWB)
n (→‎top: clean up using AWB)
{{Thông tin đơn vị quân sự Việt Nam
{{infobox military unit
|đơn vị = Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
|unit_name = Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng|image = |caption = Quân hiệu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng|dates = [[15]]/[[9]]/[[1945]] ({{số năm theo năm và ngày|1945|9|15}})|country = {{flag|Việt Nam}}|allegiance = [[Tập tin:Flag of Viet Nam Peoples Army.svg|23px]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]]|branch = |type =Tổng cục (Nhóm 3) |role = Là cơ quan sản xuất quân dụng vũ khí trang bị|size = '''''25.000 người'''''|command_structure = [[Tập tin:Flag of Viet Nam Peoples Army.svg|23px]] [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)]]|garrison = [[Ba Đình]], [[Hà Nội]]
|hình =
<!-- Commanders -->|commander1 = [[Nguyễn Đức Lâm]]|commander1_label = Chủ nhiệm|commander2 = [[Khuất Việt Dũng]]|commander2_label = Chính ủy|motto = |notable_commanders = Các tướng lĩnh tiêu biểu:<br>
|chú thích hình = Quân hiệu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
|thành lập = [[15]]/[[9]]/[[1945]] ({{số năm theo năm và ngày|1945|9|15}})
|country = {{flag|Việt Nam}}
|allegiance = [[Tập tin:Flag of Viet Nam Peoples Army.svg|23px]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]]
|quân chủng =
|phân cấp =Tổng cục (Nhóm 3)
|chức năng = Là cơ quan sản xuất quân dụng vũ khí trang bị
|quy mô = ''25.000 người''
|bộ phận của = [[Tập tin:Flag of Viet Nam Peoples Army.svg|23px]] [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)]]
|bộ chỉ huy = [[Ba Đình]], [[Hà Nội]]
<!-- Commanders -->
|chỉ huy 1 = [[Nguyễn Đức Lâm]]
|kiểu chỉ huy 1 = Chủ nhiệm
|chỉ huy 2 = [[Khuất Việt Dũng]]
|kiểu chỉ huy 2 = Chính ủy
|khẩu hiệu =
|chỉ huy nổi tiếng = Các tướng lĩnh tiêu biểu:<br>
*[[Trần Đại Nghĩa]]
*[[Trương Quang Khánh]]
*[[Phạm Tuân]]
*[[Trần Sâm]]
*[[Hoàng Thế Thiện]]
*[[Hoàng Thế Thiện]]|commander3 = |commander3_label = |commander4 = [[Đinh Đức Thiện]]|commander4_label = Chủ nhiệm Tổng cục đầu tiên}}'''Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng''' là cơ quan trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]], có chức năng tổ chức, quản lý các cơ sở CNQP nòng cốt, bao gồm các [[viện nghiên cứu]] thiết kế, công nghệ [[vũ khí]], các nhà máy, các liên hiệp xí nghiệp chế tạo vũ khí, trang bị và các phương tiện [[kỹ thuật quân sự]], đảm bảo cho [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZXZjqM6EIafJQ-QxmAwyaVZwk7CvtxEIQsBQgiEsD39MKfnHGnOaLpvZtolX1j6S59_V5VMxERIxPdDl6WHNqvuh9v3c4z2G2zaK47EQPItBigQCzIECACDmQXRLOAlLNOsDsBKl2YBlj17bUEIMPw5fyWTaM6XBeT7DpQ0mgiIMI8gJ1RGKorOfnhtpU0kV894eTXX4825GdyIkku41K5OsFpPyRi7YtQearGww4g8wWvBNhw64Ip0mjzVt3tgJvyZ82lmpNb8GfZjwXHqYUzyZdNJ2I9lIR0e-Loqeao3hWybsTXpsklO6yFfHb1n6AUWuWe99fC8tHh1zAe_WPzwCX6zMPjM53v-B4JP3jkg4g8RPPtD8FEp_hF84CGaBezvL8kQLhECeu_k40OZisnOwaC3ua24BWMC1uu5QSmZ4q6-5l1HJcqieznGURDXxYMrbuqyKbdZVeHmLlpeulh8AuTRVwPpvw2UtvIGKKqrMs7WooAGv9rhn6-hSsRZUr71x_INvCHAIkCyNGIAgisaEr4fNe_TjYP9cDTOhQuhDB9hwmaWkyrPsejsjtrXlXfrDGY7FAyAlYCULOy6iJwmTa3ViRk0BSH5XOodLQu-xQ8HETfP49NQtxO1t6BR1tOxVdpxJOGFSf07PKSMv-cucdSpkoL1aM3VkkBz1D32FoQpV-X5l9r8PHTir93HWsBwTcOYlJ4swOhMiWt6BeW0senqHiA9MJiu2Lc57g1BAeZptzv5tsdhft0sT_lnQPargcxfB_6v3cEXO_ToPw6c2z29Vcn8N86t_dDFSulF0d31pRZYdHxx8l59pS9X2zi2MOHbWX7ZVz94Lbuw8R8UEhz9wacOSPzncp2zd6RsqB3t-RoPbXwrcrtlVRyKBl1p1bIv2RqzymVcNr1jDvIxOMUe6lZ492RoW893anfm0ns2TsYxG9omamXHDqkyD4NQUA7kFFclU9c8uYnNzcOcxonFhqXLzHFBPEqv03Rky1P4X5ylrvw3vgGw4s9N/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Tổng cục Công nghiệp quốc phòng}}</ref>
|chỉ huy 3 =
|kiểu chỉ huy 3 =
|commander4 = [[Đinh Đức Thiện]]
|commander4_label = Chủ nhiệm Tổng cục đầu tiên}}
 
*[[Hoàng Thế Thiện]]|commander3 = |commander3_label = |commander4 = [[Đinh Đức Thiện]]|commander4_label = Chủ nhiệm Tổng cục đầu tiên}}'''Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng''' là cơ quan trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]], có chức năng tổ chức, quản lý các cơ sở CNQP nòng cốt, bao gồm các [[viện nghiên cứu]] thiết kế, công nghệ [[vũ khí]], các nhà máy, các liên hiệp xí nghiệp chế tạo vũ khí, trang bị và các phương tiện [[kỹ thuật quân sự]], đảm bảo cho [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZXZjqM6EIafJQ-QxmAwyaVZwk7CvtxEIQsBQgiEsD39MKfnHGnOaLpvZtolX1j6S59_V5VMxERIxPdDl6WHNqvuh9v3c4z2G2zaK47EQPItBigQCzIECACDmQXRLOAlLNOsDsBKl2YBlj17bUEIMPw5fyWTaM6XBeT7DpQ0mgiIMI8gJ1RGKorOfnhtpU0kV894eTXX4825GdyIkku41K5OsFpPyRi7YtQearGww4g8wWvBNhw64Ip0mjzVt3tgJvyZ82lmpNb8GfZjwXHqYUzyZdNJ2I9lIR0e-Loqeao3hWybsTXpsklO6yFfHb1n6AUWuWe99fC8tHh1zAe_WPzwCX6zMPjM53v-B4JP3jkg4g8RPPtD8FEp_hF84CGaBezvL8kQLhECeu_k40OZisnOwaC3ua24BWMC1uu5QSmZ4q6-5l1HJcqieznGURDXxYMrbuqyKbdZVeHmLlpeulh8AuTRVwPpvw2UtvIGKKqrMs7WooAGv9rhn6-hSsRZUr71x_INvCHAIkCyNGIAgisaEr4fNe_TjYP9cDTOhQuhDB9hwmaWkyrPsejsjtrXlXfrDGY7FAyAlYCULOy6iJwmTa3ViRk0BSH5XOodLQu-xQ8HETfP49NQtxO1t6BR1tOxVdpxJOGFSf07PKSMv-cucdSpkoL1aM3VkkBz1D32FoQpV-X5l9r8PHTir93HWsBwTcOYlJ4swOhMiWt6BeW0senqHiA9MJiu2Lc57g1BAeZptzv5tsdhft0sT_lnQPargcxfB_6v3cEXO_ToPw6c2z29Vcn8N86t_dDFSulF0d31pRZYdHxx8l59pS9X2zi2MOHbWX7ZVz94Lbuw8R8UEhz9wacOSPzncp2zd6RsqB3t-RoPbXwrcrtlVRyKBl1p1bIv2RqzymVcNr1jDvIxOMUe6lZ492RoW893anfm0ns2TsYxG9omamXHDqkyD4NQUA7kFFclU9c8uYnNzcOcxonFhqXLzHFBPEqv03Rky1P4X5ylrvw3vgGw4s9N/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Tổng cục Công nghiệp quốc phòng}}</ref>
==Lịch sử hình thành==
* Ngày 15 tháng 9 năm 1945, ngày Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập '''Phòng Quân giới do Ông Nguyễn Ngọc Xuân làm trưởng phòng,''' trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]]. Nhiệm vụ thu thập, mua sắm và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội. Tổ chức gồm các bộ phận: Sưu tầm, mua sắm, phân phối vũ khí; lập các bản vẽ kỹ thuật vũ khí; văn phòng.