Khác biệt giữa các bản “Flavius Aetius”

n
clean up using AWB
n (clean up using AWB)
|cấp bậc= [[Magister militum]]
|đơn vị= [[Quân đội La Mã thời cuối|Quân đội La Mã]]
|chỉ huy= Tribunis Partis Militaris <br/> Cura Palatii <br/> Magister Militum per Gallias <br/> Comes et Magister Utriusque Militiae (cấp thấp) <br/> Comes et Magister Utriusque Militiae (cấp cao) <br/> Magnificus vir Parens Patriciusque Noster <br/> [[Quan chấp chính|Chấp chính quan]]
|tham chiến= [[Cuộc vây hãm Arelate (426)]] <br/> [[Chiến tranh Frank (428)]] <br/> [[Chiến dịch Noricum năm 430]] <br/>[[Cuộc vây hãm Arelate (431)]] <br/> [[Chiến tranh Frank năm 432]] <br/> [[Trận Ravenna (432)|Trận Rimini]] <br/> [[Chiến tranh Visigoth năm 436]] <br/> [[Cuộc nổid dậy của người Burgundy năm 435]] <br/> [[Trận Narbonne (436)|Cuộc vây hãm Narbona (436)]] <br/> [[Cuộc cướp phá Worms (436)]] <br/> [[Trận núi Colubrarius]] <br/> [[Trận Vicus Helena]] <br/> [[Trận Châlons]] <br/> [[Cuộc xâm lược Ý (452)]] <br/> [[Chiến dịch Tây Ban Nha năm 453]]
|khen thưởng=
|gia đình=
|after = không rõ
}}
{{s-bef | before= [[Anicius Auchenius Bassus (chấp chính quan năm 431)|Flavius Anicius Auchenius Bassus]],<br /> [[Antiochus Chuzon|Flavius Antiochus]] }}
{{s-ttl | title=[[Danh sách chấp chính quan La Mã|Chấp chính quan]] của [[Đế quốc La Mã]] | years=432 |regent1= [[Valerius (chấp chính quan năm 432)|Flavius Valerius]] }}
{{s-aft | after=[[Theodosius II|Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus]] XIV,<br /> [[Petronius Maximus]] }}
 
{{s-bef | before= [[Anthemius Isidorus|Flavius Anthemius Isidorus Theophilus]],<br /> [[Senator (consul 436)|Flavius Senator]] }}
{{s-ttl | title=[[Danh sách chấp chính quan La Mã|Chấp chính quan]] của [[Đế quốc La Mã|Đế chế La Mã]] | years=437 |regent1=[[Flavius Sigisvultus]] }}
{{s-aft | after=[[Theodosius II|Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus]] XVI,<br /> Anicius Acilius Glabrio Faustus }}
 
{{s-bef | before=[[Valentinianus III|Imp. Caesar Flavius Placidus Valentinianus Augustus]] VI,<br /> [[Nomus|Flavius Nomus]]}}
{{s-ttl | title=[[Danh sách chấp chính quan La Mã|Chấp chính quan]] của [[Đế quốc La Mã]] | years=[[446]] |regent1=[[Quintus Aurelius Symmachus (chấp chính quan năm 446)|Quintus Aurelius Symmachus]] }}
{{s-aft | after=Flavius Calepius,<br /> [[Ardabur|Flavius Ardaburius Iunior]]}}
{{s-end}}