Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{!}}-
{{#if:{{{alt-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt2-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt2-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
|-
{{#if:{{{stage1SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage1aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage4SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage5SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage6SI|}}}
{{!}}-
}}
284

lần sửa đổi