Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

Hoàn tất dich infobox, giờ không biết nên thay vào code cũ hay k?
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Hoàn tất dich infobox, giờ không biết nên thay vào code cũ hay k?)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage4engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''LựcSức đẩy''' {{!!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage5engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''LựcSức đẩy''' {{!!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage6engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''LựcSức đẩy''' {{!!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
| data3 = {{{country-origin|}}}
 
| label4 = Tổng chi phí dựchương ántrình
| data4 = {{{pcost|}}}
 
{{{capacities|}}}
 
| label14 = [[Tải đến (đối với máy bay)|Tải trọng]] đếnvào [[LowQuỹ Earthđạo orbitTrái đất thấp|Quỹ đạo Trái đất thấp (LEO)]]
| data14 = {{#if:{{{LEO-payload|}}}|{{{LEO-payload}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }} }}
 
| data21 = {{{family|}}}
 
| label22 = DerivativesBiến thể
| data22 = {{{derivatives|}}}
 
| label23 = [[Comparison of orbital launch systems|ComparableTên lửa tương đương]]
| data23 = {{{comparable|}}}
 
| header24 = {{#if:{{{status|}}}{{{sites|}}}{{{launches|}}}{{{success|}}}{{{fail|}}}{{{partial|}}}{{{other_outcome|}}}{{{landings|}}}{{{first|}}}{{{last|}}}{{{only|}}}{{{payloads|}}}|Launch history}}
 
| label25 = StatusHiện trạng
| data25 = {{{status|}}}
 
| label26 = LaunchCác sitesnơi phóng
| data26 = {{{sites|}}}
 
| label27 = TotalTổng launchessố lần phóng
| data27 = {{{launches|}}}
 
| label28 = SuccessesThành công
| data28 = {{{success|}}}
 
| label29 = FailuresThất bại
| data29 = {{{fail|}}}
 
| label30 = PartialThất failuresbại 1 phần
| data30 = {{{partial|}}}
 
| label31 = OtherKhác
| data31 = {{{other_outcome|}}}
 
| label32 = LandingsHạ cánh
| data32 = {{{landings|}}}
 
| label33 = FirstChuyến flightbay đầu tiên
| data33 = {{{first|}}}
 
| label34 = LastChuyến flightbay cuối cùng
| data34 = {{{last|}}}
 
| label35 = LaunchNgày datephóng
| data35 = {{{only|}}}
 
| label36 = NotableNhiệm payloadsvụ tiêu biểu
| data36 = {{{payloads|}}}
 
| data40 = {{{boosterengines|}}}
 
| label41 = LựcSức đẩy
| data41 = {{#if:{{{boosterthrust|}}}|{{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| label42 = TotalTổng thrustlực đẩy
| data42 = {{#if:{{{boosterTT|}}}|{{{boosterTT|}}} {{#if:{{{alt-boosterTT|}}}|({{{alt-boosterTT|}}})}}}}
 
| data48 = {{{alt-boosterengines|}}}
 
| label49 = LựcSức đẩy
| data49 = {{#if:{{{alt-boostersthrust|}}}|{{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| data55 = {{{alt2-boosterengines|}}}
 
| label56 = LựcSức đẩy
| data56 = {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
 
| data61 = {{{stage1engines|}}}
 
| label62 = LựcSức đẩy
| data62 = {{#if:{{{stage1thrust|}}}|{{{stage1thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}} }}
 
| data65 = {{{stage1fuel|}}}
 
| label66 = Nhiên liệu & OxidizerKhối masslựong/volumeThể tích chất Oxy hóa
| data66 = {{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}
 
| data68 = {{{stage1aengines|}}}
 
| label69 = LựcSức đẩy
| data69 = {{#if:{{{stage1athrust|}}}|{{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}}}
 
| data72 = {{{stage1afuel|}}}
 
| label73 = Nhiên liệu & OxidizerKhối masslựong/volumeThể tích chất Oxy hóa
| data73 = {{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}
 
| data75 = {{{stage2engines|}}}
 
| label76 = LựcSức đẩy
| data76 = {{#if:{{{stage2thrust|}}}|{{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}}}
 
| data81 = {{{stage2aengines|}}}
 
| label82 = LựcSức đẩy
| data82 = {{#if:{{{stage2athrust|}}}|{{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}}}
 
| data87 = {{{stage3engines|}}}
 
| label88 = LựcSức đẩy
| data88 = {{#if:{{{stage3thrust|}}}|{{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}}}
 
| data93 = {{{stage3aengines|}}}
 
| label94 = LựcSức đẩy
| data94 = {{#if:{{{stage3athrust|}}}|{{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}} }}
 
| data99 = {{{stage4engines|}}}
 
| label100 = LựcSức đẩy
| data100 = {{#if:{{{stage4thrust|}}}|{{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}} }}
 
| data105 = {{{stage5engines|}}}
 
| label106 = LựcSức đẩy
| data106 = {{#if:{{{stage5thrust|}}}|{{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}}}
 
| data111 = {{{stage6engines|}}}
 
| label112 = LựcSức đẩy
| data112 = {{#if:{{{stage6thrust|}}}|{{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}}}
 
284

lần sửa đổi