Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

đã lưu bản mẫu cũ, liều 1 phát thử xem
(Hoàn tất dich infobox, giờ không biết nên thay vào code cũ hay k?)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(đã lưu bản mẫu cũ, liều 1 phát thử xem)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 25em;"
|+ style="font-size: larger;" | '''{{{name}}}'''
{{#if:{{{image|}}} |
{{!}}-
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-size:smaller;" {{!}} [[Image:{{{image}}}|{{{imsize|270}}}px|{{{caption|}}}]]<br />{{{caption|}}}
}}
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | '''Thông số kỹ thuật'''
|-
|'''Chức năng'''|| {{{function}}}
|-
|'''Hãng sản xuất'''|| {{{manufacturer}}}
|-
|'''Nước xuất xứ''' || {{{country-origin|}}}
{{ #if:{{{cpl|}}}|
{{!}}-
{{!}} '''Giá 1 lần phóng ({{{cpl-year|{{CURRENTYEAR}}}}})''' {{!!}} {{{cpl|}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}}
}}
|-
! colspan="2" | '''Kích thước'''
|-
|'''Chiều cao'''||{{{height}}} {{#if:{{{alt-height|}}}|({{{alt-height|}}}) }}
|-
|'''Đường kính'''||{{{diameter}}} {{#if:{{{alt-diameter|}}}|({{{alt-diameter|}}}) }}
|-
|'''Trọng lượng'''||{{{mass}}} {{#if:{{{alt-mass|}}}|({{{alt-mass|}}}) }}
|-
|'''Số tầng'''||{{{stages}}}
|-
{{#if:{{{LEO-payload|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Khả năng'''
{{!}}-
{{!}} '''[[Tải trọng]] vào [[Quỹ đạo thấp Trái đất]]''' {{!!}} {{{LEO-payload|}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }}
{{!}}-
{{#if:{{{payload-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload-location}}}''' {{!!}} {{{payload|}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload2-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload2-location}}}''' {{!!}} {{{payload2|}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload3-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload3-location}}}''' {{!!}} {{{payload3|}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}}
{{!}}-
}}
}}
! colspan="2" | '''Lịch sử phóng'''
|-
|'''Hiện trạng''' || {{{status}}}
|-
|'''Các nơi phóng'''||{{{sites}}}
|-
{{#if:{{{launches|}}}|
{{!}} '''Tổng số lần phóng''' {{!!}} {{{launches|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{success|}}}|
{{!}} '''Thành công''' {{!!}} {{{success|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{fail|}}}|
{{!}} '''Thất bại''' {{!!}} {{{fail|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{partial|}}}|
{{!}} '''Thất bại một phần''' {{!!}} {{{partial|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{other_outcome|}}}|
{{!}} '''Khác''' {{!!}} {{{other_outcome|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{first|}}}|
{{!}} '''Chuyến bay đầu tiên''' {{!!}} {{{first}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{last|}}}|
{{!}} '''Chuyến bay cuối cùng''' {{!!}} {{{last}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{1st-sat|}}}|
{{!}} '''Vệ tinh đầu tiên đưa lên quỹ đạo''' {{!!}} {{{1st-sat}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payloads|}}}|
{{!}} '''Chuyến nổi bật''' {{!!}} {{{payloads}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa đẩy {{!!}} {{{boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Đặc biệt]]''' {{!!}} {{{boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt2-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt2-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| - {{{alt2-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt2-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt2-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt2-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt2-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt2-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt2-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
! colspan="2" | '''Tầng I{{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }}'''
|-
|'''Động cơ'''||{{{stage1engines}}}
|-
|'''[[Sức đẩy]]'''||{{{stage1thrust}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}}
|-
{{#if:{{{stage1SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1SI|}}}
{{!}}-
}}
|'''Thời gian đốt'''||{{{stage1time}}}
|-
|'''Nhiên liệu'''||{{{stage1fuel}}}
|-
{{#if:{{{stage1aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng I ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage1aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage1aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage1atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage1afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| - {{{stage2name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3aSI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage4engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Fourth Stage {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage4engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage4SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage4time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage4fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage5engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Fifth Stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage5engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage5SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage5time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage5fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage6engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Sixth Stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage6engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage6SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage6time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage6fuel}}}
{{!}}-
}}
|}<noinclude>
[[Category:Bản mẫu thông tin thám hiểm không gian]]
[[Category:Bản mẫu dùng ParserFunctions]]
{{Documentation}}
 
{{infobox
| bodyclass = hproduct
}}
 
<noinclude>
 
[[Category:Bản mẫu thông tin thám hiểm không gian]]
 
[[Category:Bản mẫu dùng ParserFunctions]]
 
{{Documentation}}
</noinclude>
284

lần sửa đổi