Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

không có tóm lược sửa đổi
(dịch nốt tiêu đề box)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Category:Bản mẫu dùng ParserFunctions]]
{{Documentation}}
 
 
{| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 25em;"
|+ style="font-size: larger;" | '''{{{name}}}'''
{{#if:{{{image|}}} |
{{!}}-
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-size:smaller;" {{!}} [[Image:{{{image}}}|{{{imsize|270}}}px|{{{caption|}}}]]<br />{{{caption|}}}
}}
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | '''Thông số kỹ thuật'''
|-
|'''Chức năng'''|| {{{function}}}
|-
|'''Hãng sản xuất'''|| {{{manufacturer}}}
|-
|'''Nước xuất xứ''' || {{{country-origin|}}}
{{ #if:{{{cpl|}}}|
{{!}}-
{{!}} '''Giá 1 lần phóng ({{{cpl-year|{{CURRENTYEAR}}}}})''' {{!!}} {{{cpl|}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}}
}}
|-
! colspan="2" | '''Kích thước'''
|-
|'''Chiều cao'''||{{{height}}} {{#if:{{{alt-height|}}}|({{{alt-height|}}}) }}
|-
|'''Đường kính'''||{{{diameter}}} {{#if:{{{alt-diameter|}}}|({{{alt-diameter|}}}) }}
 
|-
 
|'''Trọng lượng'''||{{{mass}}} {{#if:{{{alt-mass|}}}|({{{alt-mass|}}}) }}
 
|-
 
|'''Số tầng'''||{{{stages}}}
 
|-
 
{{#if:{{{LEO-payload|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Khả năng'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''[[Tải trọng]] vào [[Quỹ đạo thấp Trái đất]]''' {{!!}} {{{LEO-payload|}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{payload-location|}}}|
 
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload-location}}}''' {{!!}} {{{payload|}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{payload2-location|}}}|
 
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload2-location}}}''' {{!!}} {{{payload2|}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{payload3-location|}}}|
 
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload3-location}}}''' {{!!}} {{{payload3|}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}}
 
{{!}}-
 
}}
 
}}
 
! colspan="2" | '''Lịch sử phóng'''
 
|-
 
|'''Hiện trạng''' || {{{status}}}
 
|-
 
|'''Các nơi phóng'''||{{{sites}}}
 
|-
 
{{#if:{{{launches|}}}|
 
{{!}} '''Tổng số lần phóng''' {{!!}} {{{launches|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{success|}}}|
 
{{!}} '''Thành công''' {{!!}} {{{success|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{fail|}}}|
 
{{!}} '''Thất bại''' {{!!}} {{{fail|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{partial|}}}|
 
{{!}} '''Thất bại một phần''' {{!!}} {{{partial|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{other_outcome|}}}|
 
{{!}} '''Khác''' {{!!}} {{{other_outcome|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{first|}}}|
 
{{!}} '''Chuyến bay đầu tiên''' {{!!}} {{{first}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{last|}}}|
 
{{!}} '''Chuyến bay cuối cùng''' {{!!}} {{{last}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{1st-sat|}}}|
 
{{!}} '''Vệ tinh đầu tiên đưa lên quỹ đạo''' {{!!}} {{{1st-sat}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{payloads|}}}|
 
{{!}} '''Chuyến nổi bật''' {{!!}} {{{payloads}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{boosters|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Số tên lửa đẩy {{!!}} {{{boosters}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{boosterengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{boosterSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Đặc biệt]]''' {{!!}} {{{boosterSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{boostertime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{boosterfuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{alt-boosters|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt-boosters}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt-boosterengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{alt-boosterSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt-boosterSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt-boostertime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt-boosterfuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{alt2-boosters|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt2-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| - {{{alt2-boostername|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt2-boosters}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt2-boosterengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{alt2-boosterSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{alt2-boosterSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt2-boostertime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt2-boosterfuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
! colspan="2" | '''Tầng I{{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }}'''
 
|-
 
|'''Động cơ'''||{{{stage1engines}}}
 
|-
 
|'''[[Sức đẩy]]'''||{{{stage1thrust}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}}
 
|-
 
{{#if:{{{stage1SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|'''Thời gian đốt'''||{{{stage1time}}}
 
|-
 
|'''Nhiên liệu'''||{{{stage1fuel}}}
 
|-
 
{{#if:{{{stage1aengines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tầng I ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage1aengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage1aSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage1aSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage1atime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage1afuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage2engines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II  {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| - {{{stage2name|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2engines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage2SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2time|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2fuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage2aengines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2aengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage2aSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage2aSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2atime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2afuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage3engines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III  {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3engines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage3SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3time|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3fuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage3aengines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III  {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3aengines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage3aSI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage3aSI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3atime|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3afuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage4engines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Fourth Stage {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage4engines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage4SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage4time|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage4fuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage5engines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Fifth Stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage5engines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage5SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage5time|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage5fuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{#if:{{{stage6engines|}}}|
 
! colspan="2" {{!}} '''Sixth Stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }}'''
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage6engines|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
 
{{!}}-
 
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
 
{{!}} '''[[Xung lượng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]''' {{!!}} {{{stage6SI|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage6time|}}}
 
{{!}}-
 
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage6fuel}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|}
 
</noinclude>
284

lần sửa đổi