Khác biệt giữa các bản “Luật bóng đá”

* Luật I: [[Sân bóng đá|Sân thi đấu]]
* Luật II: [[Bóng]]
* Luật III: [[Bóng đá#C%E1%BA%A7uCầu th%E1%BB%A7thủ, trang ph%E1%BB%A5cphục v%C3%A0 tr%E1%BB%8Dngtrọng t%C3%A0itài|Số lượng cầu thủ]]
* Luật IV: [[Trang phục bóng đá|Trang phục của cầu thủ]]
* Luật V: [[Trọng tài (bóng đá)|Trọng tài]]