Khác biệt giữa các bản “Exo Planet 4 – The EℓyXiOn”

|2 tháng 6 năm 2018
| colspan="2" rowspan="2" |[[Hồng Kông]]
| rowspan="2" |[[AsiaWorld–ArenaAsiaWorld–Expo|AsiaWorld]]
| rowspan="2" |'''20000'''
|-
|3 tháng 6 năm 2018
|-
|7 tháng 7 năm 2018
|[[Kuala Lumpur]]
|[[Malaysia]]
|[[Axiata Arena]]
|
|-
|13 tháng 7 năm 2018
| rowspan="3" |[[Seoul]]
| rowspan="3" |[[Hàn Quốc]]
| rowspan="3" |[[Gocheok Sky Dome]]
|
|-
|14 tháng 7 năm 2018
|
|-
|15 tháng 7 năm 2018
|
|-
|10 tháng 8 năm 2018
| colspan="2" rowspan="2" |[[Ma Cao]]
| rowspan="2" |[[Cotai Arena]]
|
|-
|11 tháng 8 năm 2018
|
|}
 
418

lần sửa đổi