Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| colspan="2" rowspan="2" |[[Hồng Kông]]
| rowspan="2" |[[AsiaWorld–Expo|AsiaWorld]]
|! rowspan="2" |'''20000'''20.000
|-
|3 tháng 6 năm 2018
389

lần sửa đổi