Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn/doc”

dịch tên infobox con sang tiếng việt, tại sao để nguyên tiếng anh không được nhỉ?
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(dịch tên infobox con sang tiếng việt, tại sao để nguyên tiếng anh không được nhỉ?)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<!----Tải trọng (tùy chọn)---->
|capacities = <!--Thêm form ở dưới cho mỗi một quỹ đạo hoặc điểm đến khác nhau-->
{{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
{{Infobox rocket/payload
|location = <!--Quỹ đạo hoặc điểm đến, cần thiết. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
|kilos = <!--Khối lượng tải (kg), use {{cvt|PAYLOAD|kg}}, cần thiết-->
|stagedata = <!--Thêm form ở dưới cho mỗi một tầng/tầng đẩy:-->
 
{{Thông tin hỏa tiễn/tầng
{{Infobox rocket/stage
|type = <!--Tầng chính hay Tầng tách, tùy chọn-->
|diff = <!--được sử dụng ở phiên bản hỏa tiễn, tùy chọn-->
|stageno = <!--Thứ tự tầng (VD: Tầng I, Tầng II,III,... ), cần thiết nếu dùng type = stageTầng chính-->
|name = <!--Tên của tầng chính/tầng tách, tùy chọn-->
|number = <!--Số lượng tầng tách, cần thiết nếu đặt type = Tầng tách-->
284

lần sửa đổi