Khác biệt giữa các bản “MAC-10”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*{{flag|Philippines}}
*{{flag|Portugal}}<ref name="jones2009"/>
*{{flag|Saudi ArabiaRập Xê Út}}<ref name="owen1975"/>
*{{flag|Tây Ban Nha}}: Sử dụng bởi lực lượng [[cảnh sát]].<ref name="diez2000">Diez, Octavio (2000). ''Handguns: Armament and Technology''. Lema Publications, S.L. {{ISBN|84-8463-013-7}}.</ref>
*{{flag|Syria}}