Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

#Từ ngày 22-31 tháng 10: Chùa Bát Nhã 803 S. Sullivan Street, Santa Ana, California 92704, USA
#Từ ngày 5-15 tháng 11: Mắt Thương Nhìn Đời, Compassionate Eyes Inc. 7641 Talbert Avenue, Huntington Beach, California 92648, USA
#Từ ngày 27-28 tháng 11: Hawaii Convention Center (HCC), 1801 Kalākaua Avenue, Honolulu, Hawaii 96815, USA sdfhadjfh;á sdfasdgf
 
===Năm 2011===
Người dùng vô danh