Mở trình đơn chính

Các thay đổi

!width=25%| '''Nhóm hạt giống''' <br />(Chủ nhà & Top 7)
!width=25%| '''Nhóm 2''' <br />(AFC, CONCACAF & OFC)
!width=25%| '''Nhóm 3''' <br />(CAF & Nam MỹCONMEBOL)
!width=25%| '''Nhóm 4''' <br />(UEFA)
|-
Người dùng vô danh