Khác biệt giữa các bản “Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ”

 
==Lịch sử==
Cục Hoang dã và Cá có nguồn gốc từ năm 1871 với tên gọi là '''Ủy ban Hoa Kỳ đặc trách Cá và Ươm ấpƯơng cá''' do [[Quốc hội Hoa Kỳ]] thành lập với mục đích nghiên cứu và đưa ra giải pháp đối với sự xúc giảm cá thực phẩm. Spencer Fullerton Baird được bổ nhiệm là ủy viên đầu tiên của uy ban này. Năm 1885, '''Phân bộ nghiên cứu kinh tế về chim và động vật có vú''' được thành lập trong [[Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ]] mà sau đó vào năm 1896 trở thành '''Phân bộ Thị sát Sinh học'''. Công việc làm đầu tiên của nó tập trung vào sự hữu hiệu của chim muôn đối với việc kiềm chế côn trùng gây hại nông nghiệp và vẽ bản đồ sự phân bố địa lý của thực vật và thú tại Hoa Kỳ. Jay Norwood Darling được bổ nhiệm là trưởng [[Cục Thị sát Sinh học Hoa Kỳ]] năm 1934; dưới sự chỉ đạo của ông, cục khởi sự một di sản vẫn còn được tiến hành là bảo vệ nơi cư trú tự nhiên cho sinh vật khắp đất nước. Cuối cùng Cục Hoang dã và Cá được thành lập vào năm 1940 khi hai văn phòng Cá và Thị sát Sinh học được nhập lại sau khi chúng được chuyển sang cho [[Bộ Nội vụ Hoa Kỳ]]. Ngày nay, cục gồm có một văn phòng trung tâm với 8 văn phòng vùng và gần 700 văn phòng tại địa phương được phân bố khắp Hoa Kỳ.
 
Theo luật lông chim đại bàng (cho phép người bản thổ Mỹ sử dụng lông chim đại bàng cho mục đích tôn giáo hay truyền thống), điều khoản 50, phần 22 trong Bộ Quy tắc Liên bang (50 CFR 22) và theo Đạo luật bảo vệ đại bàng hói và đại bàng vàng, Cục Hoang dã và Cá Hoa Kỳ quản lý trung tâm lưu trử chim đại bàng chết có tên là '''National Eagle Repository''' và hệ thống giấy phép sử dụng lông chim đại bàng của người bản thổ Mỹ cho mục đích tôn giáo hay truyền thống.<ref>{{chú thích web |url=http://www.fws.gov/mountain-prairie/law/eagle |title=National Eagle Repository |publisher=fws.gov}}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.fws.gov/permits/forms/eaglereligious.pdf |title=Eagle Parts for Native American Religious Purposes |publisher=fws.org }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=0d3c438b52acf3ba6b4f4e03689aacdb&rgn=div5&view=text&node=50:6.0.1.1.5&idno=50 |title=Title 50 Part 22 Code of Federal Regulations (50 CFR 22)] |publisher=ecfr.gpoaccess.gov}}</ref>