Mở trình đơn chính

Các thay đổi

!Vô địch
!Á quân
! class="unsortable"|Vô địch năm
! class="unsortable"|Á quân năm
|-
|[[Liverpool F.C.|Liverpool]]||align=center|8||align=center|4||1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012||1978, 1987, 2005, 2016
Người dùng vô danh