Khác biệt giữa các bản “Mordovia Arena”

n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của Boyconga278 (thảo luận): Nhầm rồi. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
!Khán giả
|-
|{{start date|2018|6|16|df=y}}|| 19:00 || {{fb|PER}} ||style="text-align:center;"| 0–1 || {{fb|DNK}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng C)|Bảng C]]||style="text-align:center;"| 40.502<ref>{{chú thích web |url=https://resources.fifa.com/image/upload/eng-06-0616-per-den-fulltime-pdf-2958626.pdf?cloudid=ndfeo9denffngezwh3ds |title=Match report – Group C – Peru - Denmark |website=FIFA.com |publisher=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association]] |format=PDF |date=ngày 16 tháng 6 năm 2018 |access-date=ngày 16 tháng 6 năm 2018}}</ref>
|-
|{{start date|2018|6|19|df=y}}|| 15:00 || {{fb|COL}} ||style="text-align:center;"| 1–2 || {{fb|JPN}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng H)|Bảng H]]||style="text-align:center;"| 40.842<ref>{{chú thích web |url=https://resources.fifa.com/image/upload/eng-16-0619-col-jpn-fulltime-pdf-2961742.pdf?cloudid=blplwfzviahclhgi8ye0 |title=Match report – Group H – Colombia - Japan |website=FIFA.com |publisher=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association]] |format=PDF |date=ngày 19 tháng 6 năm 2018 |access-date=ngày 19 tháng 6 năm 2018}}</ref>
|-
|{{start date|2018|6|25|df=y}}|| 21:00 || {{fb|IRN}} ||style="text-align:center;"| – || {{fb|POR}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng B)|Bảng B]]||style="text-align:center;"|