Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặc khu hành chính”

n
Đã khóa “Đặc khu hành chính”: Tránh IP thêm thông tin sai lệch ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC)))
n (Đã lùi lại 2 sửa đổi của 113.185.14.125: Sai rồi, Thanh thua Anh chiến tranh Nha Phiến nên phải nhường hòn đảo vĩnh viễn, 99 năm ở đâu . (TW))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Đặc khu hành chính”: Tránh IP thêm thông tin sai lệch ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC))))
41.686

lần sửa đổi