Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Muối tác dụng với dung dịch axit: Muối khi tác dụng với axit sẽ cho ra muối mới và axit mới
 
::Điều kiện:
::Điều kiện: Cả axit và muối tham gia phải tan. Axit mới phải yếu hơn axit đã cho, nếu không thì muối mới phải kết tủa
1. Thỏa mãn một trong 2 Điều kiện phản ứng:
: Axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
: Muối mới kết tủa hoặc axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
 
2. Axit (mới) phải yếu hơn axit cũ dù muối mới kết tủa.
 
3. Axit (mới) có thể mạnh hơn Axit cũ nếu muối (mới) là: CuS, HgS, Ag<sub>2</sub>S, PbS.
::VD: BaCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> -> BaSO<sub>4</sub> ↓ + 2HCl
::CaCO<sub>3</sub> + 2HCl -> CaCl<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O [H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> -> CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (tham khảo ở bài [[axit]])]
Người dùng vô danh