Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
::Điều kiện:
1. Thỏa mãn một trong 2 Điềuđiều kiện phản ứng:
: - Axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
: - Muối mới kết tủa hoặc axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
 
2. Axit (mới) phải yếu hơn axit cũ dù muối mới kết tủa.
Người dùng vô danh