Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Muối tác dụng với dung dịch bazơ: Muối khi tác dụng với bazơ sẽ cho ra muối mới và bazơ mới
 
::Điều kiện: Cả bazơ và muối tham gia phải tan. Sản phẩm phải có kết tủa hoặc khí bay lên
::VD: Ca(OH)<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> -> CaCO<sub>3</sub> ↓ + 2NaOH
::
Người dùng vô danh