Khác biệt giữa các bản “Huân chương Đế quốc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox order
|title = MostHuân Excellent<br>Orderchương ofĐế thechế BritishAnh EmpireQuốc
|image = Order_of_the_British_Empire_Insignia.jpg
|caption = CBE neck decoration (in civil division)
|awarded_by = the [[Monarchy of the United Kingdom|sovereign of the United Kingdom]]
|type = [[Order of chivalry]]