Khác biệt giữa các bản “Huân chương Đế quốc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|recipients =
|individual =
|higher = [[RoyalHuân Victorianchương Order]]Hoàng gia Victoria
|lower = Tùy thuộc vào thứ bậc
|image2 = [[File:Order of the British Empire (Military) Ribbon.png|90px]]<br>Military ribbon