Khác biệt giữa các bản “Huân chương Đế quốc Anh”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Thứ bậc hiện tại==
Dưới đây là năm thứ bậc phong tặng danh hiệu Hoàng gia Anh hiện tại, xếp theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất:
* '''Knight Grand Cross''' hay '''Dame Grand Cross''' of the Most Excellent Order of the British Empire ('''GBE'''): Đại Hiệp sĩ Đế chế Anh
* '''Knight Commander''' hay '''Dame Commander''' of the Most Excellent Order of the British Empire ('''KBE''' hay '''DBE'''): Hiệp sĩ Đế chế Anh
* '''Commander''' of the Most Excellent Order of the British Empire ('''CBE'''): Chỉ huy Đế chế Anh
* '''Officer''' of the Most Excellent Order of the British Empire ('''OBE'''): Sĩ quan Đế chế Anh
* '''Member''' of the Most Excellent Order of the British Empire ('''MBE'''): Thành viên Đế chế Anh
 
== Hình ảnh ==