Khác biệt giữa các bản “Ruốc (động vật)”

Trang mới: Ruốc là 1 loại thức ăn khô. Có các loại ruốc khác nhau như: Ruốc thịt lợn, ruốc cá, ruốc tôm là làm từ nguyên liệu này.' Cách làm ruốc thịt l...
(Trang mới: Ruốc là 1 loại thức ăn khô. Có các loại ruốc khác nhau như: Ruốc thịt lợn, ruốc cá, ruốc tôm là làm từ nguyên liệu này.' Cách làm ruốc thịt l...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh