Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ống phun Laval”

→‎Kết luận: Sửa lỗi
(Tiết diện mặt cắt ngang tăng sau khi qua tiết diện nhỏ nhất vì Ma>1 nên dA( biến thiên tiết điện) và dp( biến thiên áp suất) ngược đấu đẫn đến khi A tăng thì p giảm đẫn nên vận tốc tăng.)
(→‎Kết luận: Sửa lỗi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Kết luận ===
* Xét dòng chảy dưới vận tốc âm thanh (M<1), khi giảm tiết diện ống (dA<0) thì vận tốc sẽ tăng (dV>0). Tức là nếu giảm diện tích mặt cắt ngang của ống thì chất khí sẽ tăng tốc.
* Tương tự với dòng chảy siêu âmthanh (M>1), khi tăng tiết diện ống (dA>0) thì vận tốc sẽ tăng (dV>0). Tức là nếu tăng diện tích mặt cắt ngang của ống thì chất khí sẽ tăng tốc.
(Đây chính là sự khác biệt giữa dòng chảy dưới và trên vận tốc âm thanh)