Khác biệt giữa các bản “Trần Đình Nhã”

không có tóm lược sửa đổi
Sau đó học Đại học luật tại Trường Đại học Tổng hợp Bacu, Adecbaizan, Liên Xô (cũ).
 
Về nước, Ông công tác tại Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) với cấp hàm trung úy - chuyên viên nghiên cứu pháp luật. Năm 1983 – 1987,Ông là nghiên cứu sinh tại Khoa Tội phạm học, Học viện Bộ Nội vụ, Liên Xô (cũ).
 
Năm 1983 – 1987,Ông ông côngnghiên táccứu sinh tại VụKhoa PhápTội chếphạm học, Học viện Bộ CôngNội anvụ, cấp hàmLiên Đại úy(cũ).
 
Năm 1987 ông công tác tại Vụ Pháp chế, Bộ Công an.
Năm 1991, Thiếu tá, được bổ nhiệm Trưởng phòng.
 
Năm 19941991, Trung tá,Ông được bổ nhiệm PhóTrưởng phòng,Vụ trưởngPháp chế, Bộ Công an.
 
Năm 19981994, ThTrung tá, được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng,Vụ Pháp chế, Bộ Công an.
 
Năm 1998, Th===được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an.
 
Năm 2001 được thăng quân hàm Đại tá.
Người dùng vô danh