Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Kim Khoa”

không có tóm lược sửa đổi
Ông sinh ngày 7 tháng 3 năm 1955 tại Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
 
Tháng 4-1974, ông nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Trước năm 2011, là Phó Tư lệnh [[Quân khu 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
 
Tháng 5-1975, học viên trường sĩ quân lục quân 1.
Năm 2011, giữ chức Phó Chủ nhiệm [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]]
 
Tháng 2-1979, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.
Năm 2013, giữ chức Chủ nhiệm [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]]<ref>{{Chú thích web|url = http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/33/646/Nguyen-Kim-Khoa.aspx|title = Nguyễn Kim Khoa}}</ref>
 
Năm 1985, ông được bổ nhiệm Trung Đoàn Trưởng.
Trung tướng (2013)
 
Năm 1989, ông được bổ nhiệm Phó Tham Mưu Trưởng Sư đoàn 324, Quân Khu 2.
 
Từ 1989-2004 lần lượt giữ chức Tham Mưu Phó, Sư Đoàn phó-TMT, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Quân Khu 2.
 
TrướcNăm năm 20112004, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh [[Quân khu 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
 
Năm 20112007, giữ chức Phó Chủ nhiệm [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]]
 
Năm 20132011, giữ chức Chủ nhiệm [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]]<ref>{{Chú thích web|url = http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/33/646/Nguyen-Kim-Khoa.aspx|title = Nguyễn Kim Khoa}}</ref>
 
Tháng 10-2016. ông nghỉ hưu.
 
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Thể loại:Người Phú Thọ"
! href="Thể loại:Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam" |Năm thụ phong
! href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII Phú Thọ" |1979
!1982
!1985
!1989
!1993
!1997
!2001
!2005
!2013
|- align="center"
|'''Quân hàm'''
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|- align="center"
|'''Cấp bậc'''
|[[Trung úy]]
|[[Thượng úy]]
|[[Đại úy]]
|[[Thiếu tá]]
|[[Trung tá]]
|[[Thượng tá]]
|[[Đại tá]]
|[[Thiếu tướng]]
|[[Trung tướng]]
|}Trung tướng (2013)
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
Người dùng vô danh