Khác biệt giữa các bản “Phạm Hồng Hương”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Lịch sử thụ phong quân hàm ==
 
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Tập tin:Vietnam People's Army SubLieutenant.jpg"
!Năm thụ phong
! href="Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant.jpg" |12-20081981
|- |Quân hàm |1981
!1983
!1986
|-1990
! href="Tập tin:Vietnam People's Army SubLieutenant.jpg" |1990
! resourcehref="Tập tin:Vietnam People's Army SubLieutenantSenior Lieutenant.jpg" height width |1994
!1998
!2002
!12-2008
! href="Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant.jpg" |12-2008
!9-2013
! resource="Tập tinTập_tin:Vietnam PeopleVietnam_People's Army Lieutenants_Army_Lieutenant.jpg" height width |126-20132018
!6-2018
|- align="center"
| href="Tập tin:Vietnam People's Army Senior Lieutenant.jpg" |'''Quân hàm'''
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|30px|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
|- |Cấp bậc |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
| href="Thượng úy" |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]
|[[Đại- úy]]<td>[[align="center" href="Thiếu tá]]"</td><td>[[Trung'''Cấp tá]]bậc'''</td><td>[[ThượngTrung úy]]</td><td>[[ĐạiThượng úy]]</td>
|- align="center"
|[[Đại úy]]
|'''Cấp bậc'''
|[[Thiếu tướng]]
|[[Trung úy]]<td>[[Thượng úy]]</td>
| href="Thể loại:Nhân vật còn sống" |[[Trung tá]]
|[[Đại úy]]<td>[[Thiếu tá]]</td><td>[[Trung tá]]</td><td>[[Thượng tá]]</td><td>[[Đại tá]]</td>
|[[TrungThượng úy]]<td>[[ThượngĐại úy]]</td>
|[[Thiếu tướng]]
| href="Quốc hội Việt Nam" |[[Thiếu tướng]]<td>[[Trung tướng]]</td>
| href="Thể loại:Nhân vật còn sống" |[[Thượng tướng]]
|}
==Chú thích==
Người dùng vô danh