Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Huy Hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Danh hiệu [[Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân]] (1973).
== Lịch sử thụ phong quân hàm ==
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;"
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Năm thụ phong!! 1979!! 1983!! 1987!! 1995!! 2003!!
|- align=center
| '''Quân hàm''' || [[Tập tin:Vietnam People's Army Colonel.jpg|40px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Senior Colonel.jpg|40px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Major General.jpg|40px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant General.jpg|40px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Colonel General.jpg|giữa|40px]]
|- align=center
| '''Cấp bậc'''|| [[Thượng tá]] || [[Đại tá]] || [[Thiếu tướng]] || [[Trung tướng]] || [[Thượng tướng]]
|-
|colspan="12"|
|}
 
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam"
!Năm thụ phong
! href="Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân" |1968
!1969
!1971
!1973
|-1976
|-1979
! Năm thụ phong!! 1979!! 1983!! 1987!! 1995!! 2003!!
|- align="center"
|'''Quân hàm'''
|-[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|-[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]<tr align="center"><td><b>Cấp bậc</b></td><td>[[Trung úy]]</td><td>[[Thượng úy]]</td><td>[[Đại úy]]</td><td>[[Thiếu tá]]</td><td>[[Trung tá]]</td><td>[[Thượng tá]]</td><td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td><td>[[Thượng tướng]]</td></tr>
|-}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh