Khác biệt giữa các bản “FX”

không có tóm lược sửa đổi
| online chan 2 = [[IPTV|Internet Protocol television]]
}}
{{Infobox broadcasting network
{{Tóm tắt về công ty
|company_name name = FX NetworkNetworks, LLC.
|company_logo =logo [[Tập= tin:FX International logo.svg|200px]]
|company_type type = [[Côngcông ty]] con
| established = {{Start date|1994|06|01}}
|foundation = 1994
| country = [[Hoa Kỳ]]
|location = 10201 West Pico Boulevard, Building 103, 4th Floor, (Los Angeles, CA 90035, United States)
| available = [[Hoa Kỳ]]
| founded =
| founder =
|location headquarters = {{unbulleted list|10201 West Pico Boulevard, |Building 103, 4th Floor, (|Los Angeles, CA 90035, United States)}}
| broadcast_area = Toàn cầu
| owner = [[21st Century Fox]] {{small|(sale to [[The Walt Disney Company]] pending)}}
| parent =
| key_people =
| launch_date = {{Start date|1994|06|01}}
| webcast =
| website = {{URL|fxnetworks.com}}
}}
'''FX''' (viết tắt của "'''F'''ox E'''x'''tended", từ năm 1994 - 1997 là fX) là kênh phim truyện của [[Hoa Kỳ]] sở hữu bởi FX Network, LLC., công ty con của [[21st Century Fox]]. Thành lập năm 1994, hiện nay kênh phát sóng không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn phát sóng trong nhiều khu vực
Người dùng vô danh