Khác biệt giữa các bản “Kefersteinia”

→‎Tham khảo: Việt hóa bản mẫu
n (AlphamaEditor, General Fixes)
(→‎Tham khảo: Việt hóa bản mẫu)
 
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}
*Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
*Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.