Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khắc Nghiên”

không có tóm lược sửa đổi
|- bgcolor="#CCCCCC"
! href="5 tháng 12" | Năm thụ phong
! href="Trương Tấn Sang" | 19971-1998
! 10-2002
! href="5 tháng 10" | 6-2007
|- align="center" href="Trương Tấn Sang"
| href="Đại tướng" | '''Quân hàm'''
Người dùng vô danh