Khác biệt giữa các bản “Đỗ Trung Dương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Đỗ Trung Dương''' sinh một sĩnămĩ quan cấp cao trong [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hàm [[Trung tướng]], nguyên [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (1997-2006), nguyên Tư lệnh [[Quân đoàn 1, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]] (1995-1997).<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/bai-2-cap-tren-gan-gui-yeu-thuong-cap-duoi/87194.html|title = “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” Bài 2: Cấp trên gần gũi, yêu thương cấp dưới}}</ref>
 
== Thân thế và sự nghiệp ==
Năm 2006, ông nghỉ hưu.
 
'''Lịch sử thụ phong quân hàm'''.
 
{| class="wikitable"
!Năm thụ phong
!1968
!1970
!1973
!1976
!1980
!1984
!1988
!1995
!1999
|-
|'''Quân hàm'''
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|-
|'''Cấp bậc'''
|[[Trung úy]]
|[[Thượng úy]]
|[[Đại úy]]
|[[Thiếu tá]]
|[[Trung tá]]
|[[Thượng tá]]
|[[Đại tá]]
|[[Thiếu tướng]]
|[[Trung tướng]]
|}
[[Thiếu tướng]] (1995), [[Trung tướng]] (1999)
 
Người dùng vô danh