Khác biệt giữa các bản “Phạm Hồng Hương”

không có tóm lược sửa đổi
== Lịch sử thụ phong quân hàm ==
 
{|- style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Tập tin:Vietnam People's Army SubLieutenant.jpg"1990
!Năm thụ phong
!1982
! href="Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant.jpg" |1981
!1984
!1983
!1987
!1986
|-1990
!1994
! href="Tập tin:Vietnam People's Army Senior Lieutenant.jpg" |1994
!1998
!2002
!129-2008
!9-2013
! resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg" height width |6-2018
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
| href="Thượng úy" |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]
|- align="center"
|- align="center" href="Thiếu tá"<td>'''Cấp bậc'''</td><td>[[Trung úy]]</td><td>[[Thượng úy]]</td>
| href="Thượng tá" |<b>Cấp bậc</b>
|[[Đại úy]]
| href="Đại tá" |[[Trung úy]]
|[[Thiếu tá]]
| href="ThểThiếu loại:Nhân vật còn sốngtướng" |[[TrungThượng úy]]
|[[Thượng tá]]<td>href="Trung tướng" |[[Đại úy]]</td>
| href="QuốcThượng hội Việt Namtướng" |[[Thiếu tướng]]<td>[[Trung tướng]]</td>
|-[[Thượng align="center" href="Thiếutá]]<td>[[Đại"]]</td>'''Cấp<td>[[Thiếu bậc'''tướng]]</td><td>[[Trung úytướng]]</td><td>[[Thượng úytướng]]</td>
|[[Thượng tướng]]
|}
==Chú thích==
Người dùng vô danh