Khác biệt giữa các bản “Bị can”

Việt hóa bản mẫu
(Việt hóa bản mẫu)
'''Bị can'''<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx|titletiêu đề = Bộ luật Tố tụng hình sự}}</ref> là người đã bị '''khởi tố''' về hình sự.
 
== Quyền của bị can ==
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}
# [http://thuvienphapluat.vn/tnpl/1331/Bi-can?tab=0 Thuật ngữ pháp lý]
# [http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003]