Khác biệt giữa các bản “Phạm Hồng Hương”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày vào Đảng:14/3/1980.
 
Trước năm 2008, ông là CHT Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên.
Năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh [[Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam]].
 
NămTháng 20113- 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Thamtham mưu trưởng [[Quân khu 3, Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam|Quân khu 3]],. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu.
 
NămTháng 20089-2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh-TMT [[Quân khu 3, Quân đội nhânNhân dân Việt Nam|Quân khu 3]]., Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu.
 
Tháng 9-2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh [[Quân khu 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 3]] thay Trung tướng Phạm Quang Hợi nghĩ hưu
| href="Thiếu tướng" |[[Thượng úy]]
| href="Trung tướng" |[[Đại úy]]
| href="Thượng tướng" |[[Thiếu tá]]<td>[[Trung tá]]</td>
 
|[[Thượng tá]]<td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td><td>[[Thượng tướng]]</td>
[[Trung tá]]
 
|[[Thượng tá]]
 
|[[Thượng tá]]<td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td><td>[[Thượng tướng]]</td>
 
|}
==Chú thích==
Người dùng vô danh