Khác biệt giữa các bản “Phạm Hồng Hương”

không có tóm lược sửa đổi
== Lịch sử thụ phong quân hàm ==
 
{|- style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" 1990href="Thể loại:Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam"
!Năm thụ phong
!1983
!1982
!1985
!1984
!1988
!1987
!1992
|-1990
!1996
!1994
!2000
!1998
!2004
!2002
!9-20082011
!96-20132014
!6-2018
! resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg" height width |6-2018
|- align="center"
|'''Quân hàm'''
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
| resource="Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]
|- align="center"
| href="Thượng tá" |<b>'''Cấp bậc</b>'''
| href="Đại tá" |[[Trung úy]]
| href="Thiếu tướng" |[[Thượng úy]]
| href="Trung tướng" |[[Đại úy]]
| href="Thượng tướng" |[[Thiếu tá]]
|[[Trung tá]]
 
[[Trung tá]]
 
|[[Thượng tá]]
|[[Đại tá]]
 
[[Đại tá]]|[[Thiếu tướng]][[Trung tướng]][[Thượng tướng]]
|[[Trung tướng]]
 
|[[Thượng tướng]]
|}
|}{{Tham khảo|2}}
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
{{Thời gian sống|1959}}
Người dùng vô danh