Khác biệt giữa các bản “Lactose”

n
Sửa đổi tên gọi
n (Huydang2910 đã đổi Lactoza thành Lactose qua đổi hướng: Tên chính xác theo các tài liệu khoa học, không phiên âm)
n (Sửa đổi tên gọi)
 
== Hoá học ==
Lactoza là một [[disacarit]] bao gồm một β-D-[[galactoza|galactase]] và một β-D-[[glucose|glucoza]] được liên kết với nhau qua liên kết β 1-4 [[glicozit]].
 
== Độ tan ==
Lactoza có độ tan là 1/4,63, tức là 0,216 g lactozalactose tan hoàn toàn trong 1 ml nước.
 
Độ tan trong nước là 18,9049 ở 25 °C, 25,1484 ở 40 °C và 37,2149 ở 60 °C trong 100 g dung dịch. Độ tan của lactozalactose trong [[êtanol|etanol]] là 0,0111 g ở 40 °C và 0,0270 ở 60 °C trong 100 g dung dịch.{{fn|1}}
== Khả năng tiêu hoá lactozalactose ==
Động vật có vú nuôi con bằng sữa. Để có thể tiêu hoá lactozalactose, cần có một [[enzym|enzim]] gọi là [[lactaza|lactase]] (β-D-galactozidaza), và enzim này tách phân tử thành hai đơn vị monosacarit của nó là [[glucose|glucoza]] và [[galactoza|galactose]].
 
== Tham khảo ==